| av Øyvind Thue | Ingen kommentarer

Når vi nå går mot mørke tider….

Finnes det håp i et godt og sterkt felleskap! Hvis det er noe vi i Servicetilfolket.no har lært, så er det at vi er mange, og at engasjementet er stort, rørende og ikke minst ærlig. Og vi gir os ikke!

Helt siden facebook gruppen «Nei til NY skattelegging av tips» startet, vet vi at politikerne, fagforbundene og NHO har fulgt nøye med på debatten. Enkelte har også forsøkt å rettferdiggjøre utfallet av endringen gjennom de mange diskusjonstrådene i FB- gruppen. Uten stort hell kan vi bekrefte…

Vi vet også at de har merket vår tilstedeværelse! Alt fra dagbladets debatt mellom Siv Jensen og vår egen Kim Mathisen, til reportasjer i fagblad og rikspressen. Og ikke minst la de merke til 100 forbanna bransjefolk som ble heiet frem av publikum i 1.mai toget.

Til tross for at de har fulgt nøye med, har vi hørt fint lite konstruktivt, og det som har kommet ut, har bæret preg av mindre samarbeidsevne enn den vi har tilbudt.

Vi takker selvsagt for de som faktisk har villet snakke med oss. Men nå tar vi skjeen i egen hånd. Etter vi fikk audiens på stortinget i august, har vi nå levert et forslag til vedtak. Utkastet til vedtaket ble lest opp og diskutert på vårt medlemsarrangement på Aker Brygge i juni.

Vedtaket sammenfatter våre bekymringer og våre forslag til en løsning. Her er et utdrag:

Vi er primært bekymret for konsekvensene av endringene på følgende felt:

 1. At disponibel inntekt for arbeidstakere svekkes drastisk.
 2. At privatrettslig håndtering av avtaler vedrørende tips fører til økt konflikt på arbeidsplassen.
 3. At store variasjoner i praksis fører til enda dårligere lønnsvilkår generelt i næringen.
 4. At økte administrasjonskostnader favoriserer store aktører og medfører mindre variasjon, kvalitet og servicepreg i utelivsnæringen.
 5. At vilkårene for rekrutering blir dårligere.
 6. At gjestenes innflytelse minskes som markedsregulator.
 7. At økte kostnader fører til videre øking av prisnivå i næringen.
 8. At sosial dumping øker.

Blandt forlagene til løsning kan vi trekke frem følgende utdrag/sammenfatninger:

 1. Styringsretten kan ikke utvides slik at arbeidsgiver kan føre tips de ansatte mottar inn i virksomhetens inntekt.
 2. Dagens løsning kan kun løses ved å fjerne de variable utgiftene forbundet med tips. Dette gjelder bl.a. arbeidsgiveravgiften.
 3. Det innføres et særlig bunnfradrag for alle tipsmottakere.
 4. Det innføres retningslinjer for forenklet innrapportering av tips for arbeidsgivere.
 5. Tips skal regnes med i utregning av sykepenger, og andre sosiale ytelse.

Deler av dette dokumentet blir ikke publisert her av hensyn til kommende forhandlinger. Men alle medlemmer av Foreningen for Bartendere, Servitører og Kokker, vil få tilsendt hele skrivet via mail. Husk å melde deg inn!

Desto flere medlemmer vi har, desto sterkere står vi i forhandlingen. I tillegg er foreningen snart oppe i en størrelse, som gjør oss uavhengige av fagforbundene når det gjelder å «kunne snakke for folk flest». Så vit dette; Det nytter!!!

Er du fagorganisert?
Ønsker du å delta på aktiviteter?

Dersom du er arbeidsgiver er det ikke noe i veien med å være med i foreningen. Dersom du allikevel ønsker å stå utenfor, men samtidig ønsker å bidra til videre konstruktivt arbeid, så ta kontakt med oss direkte på facebook eller via mail; [email protected]

Legg igjen en kommentar